Camerawerk

Of er nu een complete productie opgezet moet worden, kunnen wij ook enkele camera diensten leveren als ondersteuning bij een grote productie of voor eenvoudige nieuws items.

Whether a complete production has to be set up, we can also provide some camera services as a support for large production or for simple news items.